گرفتن من می خواهم آسیاب توپ را ببینم قیمت

من می خواهم آسیاب توپ را ببینم مقدمه

من می خواهم آسیاب توپ را ببینم